0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

54

[viisikymmentäneljä]

[piecdesmit četri]

88

[kahdeksankymmentäkahdeksan]

88

[kahdeksankymmentäkahdeksan]

88

[kahdeksankymmentäkahdeksan]

[astoņdesmit astoņi]

13

[kolmetoista]

13

[kolmetoista]

13

[kolmetoista]

[trīspadsmit]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

[deviņdesmit septiņi]

54
[viisikymmentäneljä]
[piecdesmit četri]
88
[kahdeksankymmentäkahdeksan]
[astoņdesmit astoņi]
13
[kolmetoista]
[trīspadsmit]
97
[yhdeksänkymmentäseitsemän]
[deviņdesmit septiņi]