0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

[piecdesmit divi]

56

[lima puluh enam]

56

[lima puluh enam]

56

[lima puluh enam]

[piecdesmit seši]

2

[dua]

2

[dua]

2

[dua]

[divi]

75

[tujuh puluh lima]

75

[tujuh puluh lima]

75

[tujuh puluh lima]

[septiņdesmit pieci]

52
[lima puluh dua]
[piecdesmit divi]
56
[lima puluh enam]
[piecdesmit seši]
2
[dua]
[divi]
75
[tujuh puluh lima]
[septiņdesmit pieci]