0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

[astoņdesmit seši]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

[piecpadsmit]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

14

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]

[četrpadsmit]

3

[სამი]

[sami]

3

[სამი]

[sami]

3

[სამი]

[sami]

[trīs]

86
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
[astoņdesmit seši]
15
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
[piecpadsmit]
14
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]
[četrpadsmit]
3
[სამი]
[sami]
[trīs]