0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

50

[vijftig]

50

[vijftig]

50

[vijftig]

[piecdesmit]

62

[tweeënzestig]

62

[tweeënzestig]

62

[tweeënzestig]

[sešdesmit divi]

14

[veertien]

14

[veertien]

14

[veertien]

[četrpadsmit]

56

[zesenvijftig]

56

[zesenvijftig]

56

[zesenvijftig]

[piecdesmit seši]

50
[vijftig]
[piecdesmit]
62
[tweeënzestig]
[sešdesmit divi]
14
[veertien]
[četrpadsmit]
56
[zesenvijftig]
[piecdesmit seši]