0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

77

[syttisju]

77

[syttisju]

77

[syttisju]

[septiņdesmit septiņi]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

[astoņdesmit astoņi]

84

[åttifire]

84

[åttifire]

84

[åttifire]

[astoņdesmit četri]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

[sešdesmit pieci]

77
[syttisju]
[septiņdesmit septiņi]
88
[åttiåtte]
[astoņdesmit astoņi]
84
[åttifire]
[astoņdesmit četri]
65
[sekstifem]
[sešdesmit pieci]