0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

85

[oitenta e cinco]

[astoņdesmit pieci]

93

[noventa e três]

93

[noventa e três]

93

[noventa e três]

[deviņdesmit trīs]

62

[sessenta e dois]

62

[sessenta e dois]

62

[sessenta e dois]

[sešdesmit divi]

41

[quarenta e um]

41

[quarenta e um]

41

[quarenta e um]

[četrdesmit viens]

85
[oitenta e cinco]
[astoņdesmit pieci]
93
[noventa e três]
[deviņdesmit trīs]
62
[sessenta e dois]
[sešdesmit divi]
41
[quarenta e um]
[četrdesmit viens]