0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[trīs]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

73

[sedemdesiattri]

[septiņdesmit trīs]

60

[šesťdesiat]

60

[šesťdesiat]

60

[šesťdesiat]

[sešdesmit]

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

71

[sedemdesiatjeden]

[septiņdesmit viens]

3
[tri]
[trīs]
73
[sedemdesiattri]
[septiņdesmit trīs]
60
[šesťdesiat]
[sešdesmit]
71
[sedemdesiatjeden]
[septiņdesmit viens]