0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

15

[pesёmbёdhjetё]

15

[pesёmbёdhjetё]

15

[pesёmbёdhjetё]

[piecpadsmit]

96

[nёntёdhjetёegjashtё]

96

[nёntёdhjetёegjashtё]

96

[nёntёdhjetёegjashtё]

[deviņdesmit seši]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

64

[gjashtёdhjetёekatёr]

[sešdesmit četri]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

33

[tridhjetёetre]

[trīsdesmit trīs]

15
[pesёmbёdhjetё]
[piecpadsmit]
96
[nёntёdhjetёegjashtё]
[deviņdesmit seši]
64
[gjashtёdhjetёekatёr]
[sešdesmit četri]
33
[tridhjetёetre]
[trīsdesmit trīs]