0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

26

[ยี่สิบหก]

[divdesmit seši]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

51

[ห้าสิบเอ็ด]

[piecdesmit viens]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

35

[สามสิบห้า]

[trīsdesmit pieci]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

54

[ห้าสิบสี่]

[piecdesmit četri]

26
[ยี่สิบหก]
[divdesmit seši]
51
[ห้าสิบเอ็ด]
[piecdesmit viens]
35
[สามสิบห้า]
[trīsdesmit pieci]
54
[ห้าสิบสี่]
[piecdesmit četri]