0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

87

[seksen yedi]

[astoņdesmit septiņi]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

[astoņpadsmit]

69

[altmış dokuz]

69

[altmış dokuz]

69

[altmış dokuz]

[sešdesmit deviņi]

46

[kırk altı]

46

[kırk altı]

46

[kırk altı]

[četrdesmit seši]

87
[seksen yedi]
[astoņdesmit septiņi]
18
[on sekiz]
[astoņpadsmit]
69
[altmış dokuz]
[sešdesmit deviņi]
46
[kırk altı]
[četrdesmit seši]