0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

36

[трийсет и шест]

[triyset i shest]

36

[трийсет и шест]

[triyset i shest]

36

[трийсет и шест]

[triyset i shest]

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

30

[трийсет]

[triyset]

30

[трийсет]

[triyset]

30

[трийсет]

[triyset]

[триесет]

[triyesyet]

49

[четирийсет и девет]

[chetiriyset i devet]

49

[четирийсет и девет]

[chetiriyset i devet]

49

[четирийсет и девет]

[chetiriyset i devet]

[четириесет и девет]

[chyetiriyesyet i dyevyet]

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

61

[шейсет и едно]

[sheyset i yedno]

[шеесет и еден]

[shyeyesyet i yedyen]
36
[трийсет и шест]
[triyset i shest]
[триесет и шест]
[triyesyet i shyest]
30
[трийсет]
[triyset]
[триесет]
[triyesyet]
49
[четирийсет и девет]
[chetiriyset i devet]
[четириесет и девет]
[chyetiriyesyet i dyevyet]
61
[шейсет и едно]
[sheyset i yedno]
[шеесет и еден]
[shyeyesyet i yedyen]