0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

৮৯

[ঊননব্বই]

[ūnanabba'i]

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

[дваесет и еден]

[dvayesyet i yedyen]

[আট]

[āṭa]

[আট]

[āṭa]

[আট]

[āṭa]

[осум]

[osoom]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

২৬

[ছাব্বিশ]

[Chābbiśa]

[дваесет и шест]

[dvayesyet i shyest]
৮৯
[ঊননব্বই]
[ūnanabba'i]
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
২১
[একুশ]
[Ēkuśa]
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]

[আট]
[āṭa]
[осум]
[osoom]
২৬
[ছাব্বিশ]
[Chābbiśa]
[дваесет и шест]
[dvayesyet i shyest]