0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

28

[আটাশ]

[Āṭāśa]

28

[আটাশ]

[Āṭāśa]

28

[আটাশ]

[Āṭāśa]

[дваесет и осум]

[dvayesyet i osoom]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

[шеесет и осум]

[shyeyesyet i osoom]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

৮৭

[সাতাশি]

[Sātāśi]

[осумдесет и седум]

[osoomdyesyet i syedoom]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

২১

[একুশ]

[Ēkuśa]

[дваесет и еден]

[dvayesyet i yedyen]
28
[আটাশ]
[Āṭāśa]
[дваесет и осум]
[dvayesyet i osoom]
৬৮
[আটষট্টি]
[Āṭaṣaṭṭi]
[шеесет и осум]
[shyeyesyet i osoom]
৮৭
[সাতাশি]
[Sātāśi]
[осумдесет и седум]
[osoomdyesyet i syedoom]
২১
[একুশ]
[Ēkuśa]
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]