0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

25

[dvadeset i pet]

[дваесет и пет]

[dvayesyet i pyet]

23

[dvadeset i tri]

23

[dvadeset i tri]

23

[dvadeset i tri]

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

8

[osam]

8

[osam]

8

[osam]

[осум]

[osoom]

13

[trinaest]

13

[trinaest]

13

[trinaest]

[тринаесет]

[trinayesyet]
25
[dvadeset i pet]
[дваесет и пет]
[dvayesyet i pyet]
23
[dvadeset i tri]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
8
[osam]
[осум]
[osoom]
13
[trinaest]
[тринаесет]
[trinayesyet]