0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

23

[dvacet tři]

23

[dvacet tři]

23

[dvacet tři]

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

52

[padesát dva]

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

73

[sedmdesát tři]

73

[sedmdesát tři]

73

[sedmdesát tři]

[седумдесет и три]

[syedoomdyesyet i tri]

31

[třicet jedna]

31

[třicet jedna]

31

[třicet jedna]

[триесет и еден]

[triyesyet i yedyen]
23
[dvacet tři]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
52
[padesát dva]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]
73
[sedmdesát tři]
[седумдесет и три]
[syedoomdyesyet i tri]
31
[třicet jedna]
[триесет и еден]
[triyesyet i yedyen]