0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

‫36

[سی و شش]‬

[see-o-shesh]

‫36

[سی و شش]‬

[see-o-shesh]

‫36

[سی و شش]‬

[see-o-shesh]

[триесет и шест]

[triyesyet i shyest]

‫90

[نود]‬

[navad]

‫90

[نود]‬

[navad]

‫90

[نود]‬

[navad]

[деведесет]

[dyevyedyesyet]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

‫51

[پنجاه و یک]‬

[panjâ-ho-yek]

[педесет и еден]

[pyedyesyet i yedyen]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

[седумдесет и еден]

[syedoomdyesyet i yedyen]
‫36
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]
[триесет и шест]
[triyesyet i shyest]
‫90
[نود]‬
[navad]
[деведесет]
[dyevyedyesyet]
‫51
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
[педесет и еден]
[pyedyesyet i yedyen]
‫71
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]