0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

63

[soixante-trois]

63

[soixante-trois]

63

[soixante-trois]

[шеесет и три]

[shyeyesyet i tri]

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

91

[quatre-vingt-onze]

[деведесет и еден]

[dyevyedyesyet i yedyen]

61

[soixante et un]

61

[soixante et un]

61

[soixante et un]

[шеесет и еден]

[shyeyesyet i yedyen]

53

[cinquante-trois]

53

[cinquante-trois]

53

[cinquante-trois]

[педесет и три]

[pyedyesyet i tri]
63
[soixante-trois]
[шеесет и три]
[shyeyesyet i tri]
91
[quatre-vingt-onze]
[деведесет и еден]
[dyevyedyesyet i yedyen]
61
[soixante et un]
[шеесет и еден]
[shyeyesyet i yedyen]
53
[cinquante-trois]
[педесет и три]
[pyedyesyet i tri]