0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

46

[empat puluh enam]

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

45

[empat puluh lima]

45

[empat puluh lima]

45

[empat puluh lima]

[четириесет и пет]

[chyetiriyesyet i pyet]

9

[sembilan]

9

[sembilan]

9

[sembilan]

[девет]

[dyevyet]

24

[dua puluh empat]

24

[dua puluh empat]

24

[dua puluh empat]

[дваесет и четири]

[dvayesyet i chyetiri]
46
[empat puluh enam]
[четириесет и шест]
[chyetiriyesyet i shyest]
45
[empat puluh lima]
[четириесет и пет]
[chyetiriyesyet i pyet]
9
[sembilan]
[девет]
[dyevyet]
24
[dua puluh empat]
[дваесет и четири]
[dvayesyet i chyetiri]