0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

32

[tiga puluh dua]

32

[tiga puluh dua]

32

[tiga puluh dua]

[триесет и два]

[triyesyet i dva]

41

[empat puluh satu]

41

[empat puluh satu]

41

[empat puluh satu]

[четириесет и еден]

[chyetiriyesyet i yedyen]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

[педесет и четири]

[pyedyesyet i chyetiri]
52
[lima puluh dua]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]
32
[tiga puluh dua]
[триесет и два]
[triyesyet i dva]
41
[empat puluh satu]
[четириесет и еден]
[chyetiriyesyet i yedyen]
54
[lima puluh empat]
[педесет и четири]
[pyedyesyet i chyetiri]