0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

89

[八十九]

[Yasoku]

89

[八十九]

[Yasoku]

89

[八十九]

[Yasoku]

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

76

[七十六]

[Nanajūroku]

76

[七十六]

[Nanajūroku]

76

[七十六]

[Nanajūroku]

[седумдесет и шест]

[syedoomdyesyet i shyest]

8

[八]

[hachi]

8

[八]

[hachi]

8

[八]

[hachi]

[осум]

[osoom]

41

[四十一]

[Shijūichi]

41

[四十一]

[Shijūichi]

41

[四十一]

[Shijūichi]

[четириесет и еден]

[chyetiriyesyet i yedyen]
89
[八十九]
[Yasoku]
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
76
[七十六]
[Nanajūroku]
[седумдесет и шест]
[syedoomdyesyet i shyest]
8
[八]
[hachi]
[осум]
[osoom]
41
[四十一]
[Shijūichi]
[четириесет и еден]
[chyetiriyesyet i yedyen]