0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

23

[二十三]

[Nijūsan]

23

[二十三]

[Nijūsan]

23

[二十三]

[Nijūsan]

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

[деведесет и два]

[dyevyedyesyet i dva]

88

[八十八]

[Yasohachi]

88

[八十八]

[Yasohachi]

88

[八十八]

[Yasohachi]

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

26

[二十六]

[Nijūroku]

26

[二十六]

[Nijūroku]

26

[二十六]

[Nijūroku]

[дваесет и шест]

[dvayesyet i shyest]
23
[二十三]
[Nijūsan]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]
92
[九十二]
[Kyūjūni]
[деведесет и два]
[dyevyedyesyet i dva]
88
[八十八]
[Yasohachi]
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
26
[二十六]
[Nijūroku]
[дваесет и шест]
[dvayesyet i shyest]