0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

38

[trisdešimt aštuoni]

[триесет и осум]

[triyesyet i osoom]

21

[dvidešimt vienas]

21

[dvidešimt vienas]

21

[dvidešimt vienas]

[дваесет и еден]

[dvayesyet i yedyen]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

33

[trisdešimt trys]

[триесет и три]

[triyesyet i tri]

44

[keturiasdešimt keturi]

44

[keturiasdešimt keturi]

44

[keturiasdešimt keturi]

[четириесет и четири]

[chyetiriyesyet i chyetiri]
38
[trisdešimt aštuoni]
[триесет и осум]
[triyesyet i osoom]
21
[dvidešimt vienas]
[дваесет и еден]
[dvayesyet i yedyen]
33
[trisdešimt trys]
[триесет и три]
[triyesyet i tri]
44
[keturiasdešimt keturi]
[четириесет и четири]
[chyetiriyesyet i chyetiri]