0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

52

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

52

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

52

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

62

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

[шеесет и два]

[shyeyesyet i dva]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

72

[седумдесет и два]

[syedoomdyesyet i dva]

72

[седумдесет и два]

[syedoomdyesyet i dva]

72

[седумдесет и два]

[syedoomdyesyet i dva]

[седумдесет и два]

[syedoomdyesyet i dva]
52
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]
62
[шеесет и два]
[shyeyesyet i dva]
[шеесет и два]
[shyeyesyet i dva]
22
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
72
[седумдесет и два]
[syedoomdyesyet i dva]
[седумдесет и два]
[syedoomdyesyet i dva]