0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

54

[femtifire]

54

[femtifire]

54

[femtifire]

[педесет и четири]

[pyedyesyet i chyetiri]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

63

[sekstitre]

[шеесет и три]

[shyeyesyet i tri]

20

[tjue]

20

[tjue]

20

[tjue]

[дваесет]

[dvayesyet]

52

[femtito]

52

[femtito]

52

[femtito]

[педесет и два]

[pyedyesyet i dva]
54
[femtifire]
[педесет и четири]
[pyedyesyet i chyetiri]
63
[sekstitre]
[шеесет и три]
[shyeyesyet i tri]
20
[tjue]
[дваесет]
[dvayesyet]
52
[femtito]
[педесет и два]
[pyedyesyet i dva]