0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

90

[dziewięćdziesiąt]

90

[dziewięćdziesiąt]

90

[dziewięćdziesiąt]

[деведесет]

[dyevyedyesyet]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

20

[dwadzieścia]

[дваесет]

[dvayesyet]

82

[osiemdziesiąt dwa]

82

[osiemdziesiąt dwa]

82

[osiemdziesiąt dwa]

[осумдесет и два]

[osoomdyesyet i dva]

97

[dziewięćdziesiąt siedem]

97

[dziewięćdziesiąt siedem]

97

[dziewięćdziesiąt siedem]

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]
90
[dziewięćdziesiąt]
[деведесет]
[dyevyedyesyet]
20
[dwadzieścia]
[дваесет]
[dvayesyet]
82
[osiemdziesiąt dwa]
[осумдесет и два]
[osoomdyesyet i dva]
97
[dziewięćdziesiąt siedem]
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]