0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

83

[oitenta e três]

[осумдесет и три]

[osoomdyesyet i tri]

69

[sessenta e nove]

69

[sessenta e nove]

69

[sessenta e nove]

[шеесет и девет]

[shyeyesyet i dyevyet]

65

[sessenta e cinco]

65

[sessenta e cinco]

65

[sessenta e cinco]

[шеесет и пет]

[shyeyesyet i pyet]

70

[setenta]

70

[setenta]

70

[setenta]

[седумдесет]

[syedoomdyesyet]
83
[oitenta e três]
[осумдесет и три]
[osoomdyesyet i tri]
69
[sessenta e nove]
[шеесет и девет]
[shyeyesyet i dyevyet]
65
[sessenta e cinco]
[шеесет и пет]
[shyeyesyet i pyet]
70
[setenta]
[седумдесет]
[syedoomdyesyet]