0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

66

[шестьдесят шесть]

[shestʹdesyat shestʹ]

[шеесет и шест]

[shyeyesyet i shyest]

57

[пятьдесят семь]

[pyatʹdesyat semʹ]

57

[пятьдесят семь]

[pyatʹdesyat semʹ]

57

[пятьдесят семь]

[pyatʹdesyat semʹ]

[педесет и седум]

[pyedyesyet i syedoom]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

[седумдесет и еден]

[syedoomdyesyet i yedyen]

5

[пять]

[pyatʹ]

5

[пять]

[pyatʹ]

5

[пять]

[pyatʹ]

[пет]

[pyet]
66
[шестьдесят шесть]
[shestʹdesyat shestʹ]
[шеесет и шест]
[shyeyesyet i shyest]
57
[пятьдесят семь]
[pyatʹdesyat semʹ]
[педесет и седум]
[pyedyesyet i syedoom]
71
[семьдесят один]
[semʹdesyat odin]
[седумдесет и еден]
[syedoomdyesyet i yedyen]
5
[пять]
[pyatʹ]
[пет]
[pyet]