0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

86

[šestinosemdeset]

86

[šestinosemdeset]

86

[šestinosemdeset]

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

5

[pet]

5

[pet]

5

[pet]

[пет]

[pyet]

88

[oseminosemdeset]

88

[oseminosemdeset]

88

[oseminosemdeset]

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

77

[sedeminsedemdeset]

77

[sedeminsedemdeset]

77

[sedeminsedemdeset]

[седумдесет и седум]

[syedoomdyesyet i syedoom]
86
[šestinosemdeset]
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
5
[pet]
[пет]
[pyet]
88
[oseminosemdeset]
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
77
[sedeminsedemdeset]
[седумдесет и седум]
[syedoomdyesyet i syedoom]