0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

51

[педесет и један]

[pedeset i jedan]

51

[педесет и један]

[pedeset i jedan]

51

[педесет и један]

[pedeset i jedan]

[педесет и еден]

[pyedyesyet i yedyen]

86

[осамдесет и шест]

[osamdeset i šest]

86

[осамдесет и шест]

[osamdeset i šest]

86

[осамдесет и шест]

[osamdeset i šest]

[осумдесет и шест]

[osoomdyesyet i shyest]

6

[шест]

[šest]

6

[шест]

[šest]

6

[шест]

[šest]

[шест]

[shyest]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

23

[двадесет и три]

[dvadeset i tri]

[дваесет и три]

[dvayesyet i tri]
51
[педесет и један]
[pedeset i jedan]
[педесет и еден]
[pyedyesyet i yedyen]
86
[осамдесет и шест]
[osamdeset i šest]
[осумдесет и шест]
[osoomdyesyet i shyest]
6
[шест]
[šest]
[шест]
[shyest]
23
[двадесет и три]
[dvadeset i tri]
[дваесет и три]
[dvayesyet i tri]