0

0

Тест на слушање. Прво слушнете го гласот:   

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

[шеесет и три]

[shyeyesyet i tri]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

43

[สี่สิบสาม]

[четириесет и три]

[chyetiriyesyet i tri]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

[осумдесет и девет]

[osoomdyesyet i dyevyet]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

31

[สามสิบเอ็ด]

[триесет и еден]

[triyesyet i yedyen]
63
[หกสิบสาม]
[шеесет и три]
[shyeyesyet i tri]
43
[สี่สิบสาม]
[четириесет и три]
[chyetiriyesyet i tri]
89
[แปดสิบเก้า]
[осумдесет и девет]
[osoomdyesyet i dyevyet]
31
[สามสิบเอ็ด]
[триесет и еден]
[triyesyet i yedyen]