0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

74

[sepdek kvar]

[चौ-याहत्तर]

[Cau-yāhattara]

1

[unu]

1

[unu]

1

[unu]

[एक]

[Ēka]

77

[sepdek sep]

77

[sepdek sep]

77

[sepdek sep]

[सत्याहत्तर]

[Satyāhattara]

15

[dek kvin]

15

[dek kvin]

15

[dek kvin]

[पंधरा]

[Pandharā]
74
[sepdek kvar]
[चौ-याहत्तर]
[Cau-yāhattara]
1
[unu]
[एक]
[Ēka]
77
[sepdek sep]
[सत्याहत्तर]
[Satyāhattara]
15
[dek kvin]
[पंधरा]
[Pandharā]