0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

28

[kakskümmend kaheksa]

28

[kakskümmend kaheksa]

28

[kakskümmend kaheksa]

[अठ्ठावीस]

[Aṭhṭhāvīsa]

50

[viiskümmend]

50

[viiskümmend]

50

[viiskümmend]

[पन्नास]

[Pannāsa]

97

[üheksakümmend seitse]

97

[üheksakümmend seitse]

97

[üheksakümmend seitse]

[सत्याण्णव]

[Satyāṇṇava]

83

[kaheksakümmend kolm]

83

[kaheksakümmend kolm]

83

[kaheksakümmend kolm]

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]
28
[kakskümmend kaheksa]
[अठ्ठावीस]
[Aṭhṭhāvīsa]
50
[viiskümmend]
[पन्नास]
[Pannāsa]
97
[üheksakümmend seitse]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
83
[kaheksakümmend kolm]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]