0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

१४

[चौदह]

[chaudah]

१४

[चौदह]

[chaudah]

१४

[चौदह]

[chaudah]

[चौदा]

[Caudā]

८५

[पचासी]

[pachaasee]

८५

[पचासी]

[pachaasee]

८५

[पचासी]

[pachaasee]

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

९९

[निन्यानवे]

[ninyaanave]

९९

[निन्यानवे]

[ninyaanave]

९९

[निन्यानवे]

[ninyaanave]

[नव्याण्णव]

[Navyāṇṇava]

८२

[बयासी]

[bayaasee]

८२

[बयासी]

[bayaasee]

८२

[बयासी]

[bayaasee]

[ब्याऐंशी]

[Byā'ainśī]
१४
[चौदह]
[chaudah]
[चौदा]
[Caudā]
८५
[पचासी]
[pachaasee]
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
९९
[निन्यानवे]
[ninyaanave]
[नव्याण्णव]
[Navyāṇṇava]
८२
[बयासी]
[bayaasee]
[ब्याऐंशी]
[Byā'ainśī]