0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

4

[四]

[Shi]

4

[四]

[Shi]

4

[四]

[Shi]

[चार]

[Cāra]

97

[九十七]

[Kyūjūnana]

97

[九十七]

[Kyūjūnana]

97

[九十七]

[Kyūjūnana]

[सत्याण्णव]

[Satyāṇṇava]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

85

[八十五]

[Hachijūgo]

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

18

[十八]

[Jū hachi]

18

[十八]

[Jū hachi]

18

[十八]

[Jū hachi]

[अठरा]

[Aṭharā]
4
[四]
[Shi]
[चार]
[Cāra]
97
[九十七]
[Kyūjūnana]
[सत्याण्णव]
[Satyāṇṇava]
85
[八十五]
[Hachijūgo]
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
18
[十八]
[Jū hachi]
[अठरा]
[Aṭharā]