0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

27

[스물 일곱]

[seumul ilgob]

[सत्तावीस]

[Sattāvīsa]

6

[여섯]

[yeoseos]

6

[여섯]

[yeoseos]

6

[여섯]

[yeoseos]

[सहा]

[Sahā]

93

[아흔셋]

[aheunses]

93

[아흔셋]

[aheunses]

93

[아흔셋]

[aheunses]

[त्र्याण्णव]

[Tryāṇṇava]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

2

[둘]

[dul]

[दोन]

[Dōna]
27
[스물 일곱]
[seumul ilgob]
[सत्तावीस]
[Sattāvīsa]
6
[여섯]
[yeoseos]
[सहा]
[Sahā]
93
[아흔셋]
[aheunses]
[त्र्याण्णव]
[Tryāṇṇava]
2
[둘]
[dul]
[दोन]
[Dōna]