0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

46

[сорок шесть]

[sorok shestʹ]

[सेहेचाळीस]

[Sēhēcāḷīsa]

84

[восемьдесят четыре]

[vosemʹdesyat chetyre]

84

[восемьдесят четыре]

[vosemʹdesyat chetyre]

84

[восемьдесят четыре]

[vosemʹdesyat chetyre]

[चौ-याऐंशी]

[Cau-yā'ainśī]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

51

[пятьдесят один]

[pyatʹdesyat odin]

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

1

[один]

[odin]

1

[один]

[odin]

1

[один]

[odin]

[एक]

[Ēka]
46
[сорок шесть]
[sorok shestʹ]
[सेहेचाळीस]
[Sēhēcāḷīsa]
84
[восемьдесят четыре]
[vosemʹdesyat chetyre]
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
51
[пятьдесят один]
[pyatʹdesyat odin]
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
1
[один]
[odin]
[एक]
[Ēka]