0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

78

[oseminsedemdeset]

78

[oseminsedemdeset]

78

[oseminsedemdeset]

[अठ्ठ्याहत्तर]

[Aṭhṭhyāhattara]

48

[oseminštirideset]

48

[oseminštirideset]

48

[oseminštirideset]

[अठ्ठेचाळीस]

[Aṭhṭhēcāḷīsa]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

42

[dvainštirideset]

[बेचाळीस]

[Bēcāḷīsa]

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

47

[sedeminštirideset]

[सत्तेचाळीस]

[Sattēcāḷīsa]
78
[oseminsedemdeset]
[अठ्ठ्याहत्तर]
[Aṭhṭhyāhattara]
48
[oseminštirideset]
[अठ्ठेचाळीस]
[Aṭhṭhēcāḷīsa]
42
[dvainštirideset]
[बेचाळीस]
[Bēcāḷīsa]
47
[sedeminštirideset]
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]