0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

19

[devetnajst]

19

[devetnajst]

19

[devetnajst]

[एकोणीस]

[Ēkōṇīsa]

26

[šestindvajset]

26

[šestindvajset]

26

[šestindvajset]

[सव्वीस]

[Savvīsa]

83

[triinosemdeset]

83

[triinosemdeset]

83

[triinosemdeset]

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]

41

[enainštirideset]

41

[enainštirideset]

41

[enainštirideset]

[एकेचाळीस]

[Ēkēcāḷīsa]
19
[devetnajst]
[एकोणीस]
[Ēkōṇīsa]
26
[šestindvajset]
[सव्वीस]
[Savvīsa]
83
[triinosemdeset]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
41
[enainštirideset]
[एकेचाळीस]
[Ēkēcāḷīsa]