0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

81

[ఎనభై ఒకటి]

[Enabhai okaṭi]

81

[ఎనభై ఒకటి]

[Enabhai okaṭi]

81

[ఎనభై ఒకటి]

[Enabhai okaṭi]

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

76

[డెబ్బై ఆరు]

[Ḍebbai āru]

[शहात्तर]

[Śahāttara]

53

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

53

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

53

[యాభై మూడు]

[Yābhai mūḍu]

[त्रेपन्न]

[Trēpanna]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

83

[ఎనభై మూడు]

[Enabhai mūḍu]

[त्र्याऐंशी]

[Tryā'ainśī]
81
[ఎనభై ఒకటి]
[Enabhai okaṭi]
[एक्याऐंशी]
[Ēkyā'ainśī]
76
[డెబ్బై ఆరు]
[Ḍebbai āru]
[शहात्तर]
[Śahāttara]
53
[యాభై మూడు]
[Yābhai mūḍu]
[त्रेपन्न]
[Trēpanna]
83
[ఎనభై మూడు]
[Enabhai mūḍu]
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]