0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

9

[తొమ్మిది]

[Tom'midi]

[नऊ]

[Na'ū]

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

34

[ముప్పై నాలుగు]

[Muppai nālugu]

[चौतीस]

[Cautīsa]

18

[పద్దెనిమిది]

[Paddenimidi]

18

[పద్దెనిమిది]

[Paddenimidi]

18

[పద్దెనిమిది]

[Paddenimidi]

[अठरा]

[Aṭharā]

45

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]

45

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]

45

[నలభై ఐదు]

[Nalabhai aidu]

[पंचेचाळीस]

[Pan̄cēcāḷīsa]
9
[తొమ్మిది]
[Tom'midi]
[नऊ]
[Na'ū]
34
[ముప్పై నాలుగు]
[Muppai nālugu]
[चौतीस]
[Cautīsa]
18
[పద్దెనిమిది]
[Paddenimidi]
[अठरा]
[Aṭharā]
45
[నలభై ఐదు]
[Nalabhai aidu]
[पंचेचाळीस]
[Pan̄cēcāḷīsa]