0

0

ऐकण्याची चांचणी. प्रथम आवाज ऐकाः   

‫40

[چالیس]‬

‫40

[چالیس]‬

‫40

[چالیس]‬

[चाळीस]

[Cāḷīsa]

‫21

[اکیس]‬

‫21

[اکیس]‬

‫21

[اکیس]‬

[एकवीस]

[Ēkavīsa]

‫42

[بیالیس]‬

‫42

[بیالیس]‬

‫42

[بیالیس]‬

[बेचाळीस]

[Bēcāḷīsa]

‫98

[اٹھانوے]‬

‫98

[اٹھانوے]‬

‫98

[اٹھانوے]‬

[अठ्ठ्याण्णव]

[Aṭhṭhyāṇṇava]
‫40
[چالیس]‬
[चाळीस]
[Cāḷīsa]
‫21
[اکیس]‬
[एकवीस]
[Ēkavīsa]
‫42
[بیالیس]‬
[बेचाळीस]
[Bēcāḷīsa]
‫98
[اٹھانوے]‬
[अठ्ठ्याण्णव]
[Aṭhṭhyāṇṇava]