0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[tre]

22

[dudek du]

22

[dudek du]

22

[dudek du]

[tjueto / to og tjue]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

52

[kvindek du]

[femtito / to og femti]

51

[kvindek unu]

51

[kvindek unu]

51

[kvindek unu]

[femtiein / ein og femti]

3
[tri]
[tre]
22
[dudek du]
[tjueto / to og tjue]
52
[kvindek du]
[femtito / to og femti]
51
[kvindek unu]
[femtiein / ein og femti]