0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

91

[yhdeksänkymmentäyksi]

91

[yhdeksänkymmentäyksi]

91

[yhdeksänkymmentäyksi]

[nittiein]

10

[kymmenen]

10

[kymmenen]

10

[kymmenen]

[ti]

42

[neljäkymmentäkaksi]

42

[neljäkymmentäkaksi]

42

[neljäkymmentäkaksi]

[førtito], to og førti

2

[kaksi]

2

[kaksi]

2

[kaksi]

[to]

91
[yhdeksänkymmentäyksi]
[nittiein]
10
[kymmenen]
[ti]
42
[neljäkymmentäkaksi]
[førtito], to og førti
2
[kaksi]
[to]