0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

86

[ottantasei]

86

[ottantasei]

86

[ottantasei]

[åttiseks]

1

[uno]

1

[uno]

1

[uno]

[ein]

57

[cinquantasette]

57

[cinquantasette]

57

[cinquantasette]

[femtisju / sju og femti]

87

[ottantasette]

87

[ottantasette]

87

[ottantasette]

[åttisju]

86
[ottantasei]
[åttiseks]
1
[uno]
[ein]
57
[cinquantasette]
[femtisju / sju og femti]
87
[ottantasette]
[åttisju]