0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

76

[სამოცდათექვსმეტი]

[samotsdatekvsmet'i]

[syttiseks]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

15

[თხუთმეტი]

[tkhutmet'i]

[femten]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

35

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

[trettifem]

1

[ერთი]

[erti]

1

[ერთი]

[erti]

1

[ერთი]

[erti]

[ein]

76
[სამოცდათექვსმეტი]
[samotsdatekvsmet'i]
[syttiseks]
15
[თხუთმეტი]
[tkhutmet'i]
[femten]
35
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
[trettifem]
1
[ერთი]
[erti]
[ein]