0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

39

[ოცდაცხრამეტი]

[otsdatskhramet'i]

[trettini]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

96

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

[nittiseks]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[syttiein]

50

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]

50

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]

50

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]

[femti]

39
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
[trettini]
96
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
[nittiseks]
71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[syttiein]
50
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]
[femti]