0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

१००

[शंभर]

[Śambhara]

१००

[शंभर]

[Śambhara]

१००

[शंभर]

[Śambhara]

[hundre]

[चार]

[Cāra]

[चार]

[Cāra]

[चार]

[Cāra]

[fire]

७७

[सत्याहत्तर]

[Satyāhattara]

७७

[सत्याहत्तर]

[Satyāhattara]

७७

[सत्याहत्तर]

[Satyāhattara]

[syttisju]

१७

[सतरा]

[Satarā]

१७

[सतरा]

[Satarā]

१७

[सतरा]

[Satarā]

[sytten]

१००
[शंभर]
[Śambhara]
[hundre]

[चार]
[Cāra]
[fire]
७७
[सत्याहत्तर]
[Satyāhattara]
[syttisju]
१७
[सतरा]
[Satarā]
[sytten]