0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

8

[acht]

8

[acht]

8

[acht]

[åtte]

38

[achtendertig]

38

[achtendertig]

38

[achtendertig]

[trettiåtte]

60

[zestig]

60

[zestig]

60

[zestig]

[seksti]

100

[honderd]

100

[honderd]

100

[honderd]

[hundre]

8
[acht]
[åtte]
38
[achtendertig]
[trettiåtte]
60
[zestig]
[seksti]
100
[honderd]
[hundre]