0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

69

[gjashtёdhjetёenёntё]

[sekstini]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

[nittini / ni og nitti]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

[nittisju / sju og nitti]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

[tjue]

69
[gjashtёdhjetёenёntё]
[sekstini]
99
[nёntёdhjetёenёntё]
[nittini / ni og nitti]
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[nittisju / sju og nitti]
20
[njёzet]
[tjue]