0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

78

[เจ็ดสิบแปด]

[syttiåtte]

4

[สี่]

4

[สี่]

4

[สี่]

[fire]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

52

[ห้าสิบสอง]

[femtito / to og femti]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

99

[เก้าสิบเก้า]

[nittini / ni og nitti]

78
[เจ็ดสิบแปด]
[syttiåtte]
4
[สี่]
[fire]
52
[ห้าสิบสอง]
[femtito / to og femti]
99
[เก้าสิบเก้า]
[nittini / ni og nitti]