0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

3

[τρία]

[tría]

3

[τρία]

[tría]

3

[τρία]

[tría]

[tre]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

92

[ενενήντα δύο]

[enenḗnta dýo]

[nittito]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

86

[ογδόντα έξι]

[ogdónta éxi]

[åttiseks]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

34

[τριάντα τέσσερα]

[triánta téssera]

[trettifire]

3
[τρία]
[tría]
[tre]
92
[ενενήντα δύο]
[enenḗnta dýo]
[nittito]
86
[ογδόντα έξι]
[ogdónta éxi]
[åttiseks]
34
[τριάντα τέσσερα]
[triánta téssera]
[trettifire]