0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

[åttito]

94

[sembilan puluh empat]

94

[sembilan puluh empat]

94

[sembilan puluh empat]

[nittifire]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

[sekstifire]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

54

[lima puluh empat]

[femtifire]

82
[delapan puluh dua]
[åttito]
94
[sembilan puluh empat]
[nittifire]
64
[enam puluh empat]
[sekstifire]
54
[lima puluh empat]
[femtifire]