0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

76

[tujuh puluh enam]

76

[tujuh puluh enam]

76

[tujuh puluh enam]

[syttiseks]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

14

[empat belas]

[fjorten]

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

52

[lima puluh dua]

[femtito]

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

60

[enam puluh]

[seksti]

76
[tujuh puluh enam]
[syttiseks]
14
[empat belas]
[fjorten]
52
[lima puluh dua]
[femtito]
60
[enam puluh]
[seksti]