0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

38

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]

38

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]

38

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]

[trettiåtte]

45

[ორმოცდახუთი]

[ormotsdakhuti]

45

[ორმოცდახუთი]

[ormotsdakhuti]

45

[ორმოცდახუთი]

[ormotsdakhuti]

[førtifem]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

27

[ოცდაშვიდი]

[otsdashvidi]

[tjuesju]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

[sekstien]

38
[ოცდათვრამეტი]
[otsdatvramet'i]
[trettiåtte]
45
[ორმოცდახუთი]
[ormotsdakhuti]
[førtifem]
27
[ოცდაშვიდი]
[otsdashvidi]
[tjuesju]
61
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
[sekstien]