0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

51

[쉰하나]

[swinhana]

[femtién / en og femti]

57

[쉰일곱]

[swin-ilgob]

57

[쉰일곱]

[swin-ilgob]

57

[쉰일곱]

[swin-ilgob]

[femtisju]

31

[서른하나]

[seoleunhana]

31

[서른하나]

[seoleunhana]

31

[서른하나]

[seoleunhana]

[trettien]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

77

[일흔일곱]

[ilheun-ilgob]

[syttisju]

51
[쉰하나]
[swinhana]
[femtién / en og femti]
57
[쉰일곱]
[swin-ilgob]
[femtisju]
31
[서른하나]
[seoleunhana]
[trettien]
77
[일흔일곱]
[ilheun-ilgob]
[syttisju]