0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

79

[septiņdesmit deviņi]

79

[septiņdesmit deviņi]

79

[septiņdesmit deviņi]

[syttini]

28

[divdesmit astoņi]

28

[divdesmit astoņi]

28

[divdesmit astoņi]

[tjueåtte]

34

[trīsdesmit četri]

34

[trīsdesmit četri]

34

[trīsdesmit četri]

[trettifire]

12

[divpadsmit]

12

[divpadsmit]

12

[divpadsmit]

[tolv]

79
[septiņdesmit deviņi]
[syttini]
28
[divdesmit astoņi]
[tjueåtte]
34
[trīsdesmit četri]
[trettifire]
12
[divpadsmit]
[tolv]