0

0

Lyttetest. Lytt til stemmen først:   

6

[seks]

6

[seks]

6

[seks]

[seks]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

47

[førtisju]

[førtisju]

31

[trettiein]

31

[trettiein]

31

[trettiein]

[trettien]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

[sekstito]

6
[seks]
[seks]
47
[førtisju]
[førtisju]
31
[trettiein]
[trettien]
62
[sekstito]
[sekstito]